Disclaimer

Ondanks de zorg die door Tuinenparkmachines.nl aan de correcte invoer van de gegevens van de aangeboden producten besteed wordt, kan Tuinenparkmachines.nl niet verantwoordelijk en / of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Een groot deel van de informatie wordt door derden ingevoerd en Tuinenparkmachines.nl is ook niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid, actualiteit van deze door derden geplaatste informatie. Bezoekers en/of gebruikers van Tuinenparkmachines.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door Tuinenparkmachines.nl aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u dan ook aan contact op te nemen met degene die het product aanbiedt. The WebStudio of een van haar werkmaatschappijen is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Tuinenparkmachines.nl.

Alle informatie binnen de site van Tuinenparkmachines.nl valt onder het auteursrecht. Het is daarom niet toegestaan deze gegevens zonder toestemming geheel of ten dele over te nemen en op andere wijze te publiceren.

Tuinenparkmachines.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen door derden ge-plaatste informatie te verwijderen indien die in strijd is met de 'spelregels' voor het plaatsen van die informatie, de openbare orde en/of goede zeden.

Het doel van Tuinenparkmachines.nl is een ontmoetingsplaats te zijn voor kopers (lees; bezoekers van de site/consumenten) en verkopers (lees; adverteerders / detaillisten) van tuin- en parkmachines en aanverwante producten. Tuinenparkmachines.nl zal nooit een partij of bemiddelaar zijn tussen koper en adverteerder en kan derhalve ook nooit aansprakelijk worden gesteld ingeval tussen een koper en een adverteerder een geschil ontstaat. Ook zal Tuinenparkmachines.nl nooit gevraagd kunnen worden te bemiddelen ingeval een geschil is ontstaan tussen een koper en een adverteerder.

Tuinenparkmachines.nl is een activiteit van The WebStudio.

Alle gebruikers van Tuinenparkmachines.nl worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven genoemde voorwaarden.

© 2007 Tuinenparkmachines.nl
Alle rechten voorbehouden

Uw advertentie hier?
Uw advertentie hier?
Winkels | Login | Aanmelden & Adverteren | Contact | Voorwaarden | Disclaimer | Privacy | LinkPartners
Uw advertentie hier?
Uw advertentie hier?
Uw advertentie hier?